Dennis van den Hoek, september 2017
melkset
advertentie
Amphora:
theekop met decor 1009
Chris van der Hoef
foto: Dennis van den Hoek
Urnbtn vooruit

btn home
achteruit
melkset
Amphora: melkset
Chris van der Hoef
in 'De vrouw en haar huis'
mei 1909


Plateelbakkerij Zuid-Holland:
ontbijtbordje model 4034 met decor 1009

advertentie uit
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 jan 1910 - pag.3
col. Koninklijke Bibliotheek
met dank aan Dennis van den Hoek
'De Urn': siervaas
ontwerp Chris v.d. Hoef
circa 1910


Chris van der Hoef werkt bij Amphora in dezelfde stijl als hij bij zijn eerdere werkgevers deed. De vormen van zijn sieraardewerk herkennen we uit eerder werk en ook het nieuwe serviesgoed bestaat voornamelijk uit variaties op vroegere modellen.

Wel tekent hij een aantal nieuwe abstracte decors. Daarnaast pakt hij eerdere weer op die hij soms verbetert of zelfs opnieuw uitvindt, zoals het medallion op de onderstaande theekop, een vereenvoudigde maar ook uitgebreidere versie van het decor 1009 dat hij bij Plateelbakkerij Zuid-Holland introduceerde (zie foto bordje).

Het enige dat Van der Hoef bij Amphora niet echt oppakt, is het ontwerpen van plastieken. Van zijn hand is bij deze fabriek slechts één plastiek bekend, een realistisch vormgegeven olifant.

kopje

einde van de samenwerking

In 1911 komt er na een periode van 3 jaar een einde aan de samenwerkingsverband tussen Van der Hoef en Amphora. Het hoe en waarom is niet bekend. Als gevolg houdt De Urn op te bestaan.

 

Hoogstraat 244 Rotterdam

Sillevoldt en Perelear bedachten voor de verkoop een concept dat goed uitpakte. Ze besloten hun plateel alleen in winkels aan te bieden waar exclusief Amphora producten zouden worden verkocht. Daarvoor kozen zij drie strategische lokaties. Naast in Rotterdam (Hoogstraat 244) was dit in Den Haag (Passage 6) en Amsterdam (Kalverstraat 149).

Halfverwege 1911, mogelijk na het vertrek van Van der Hoef en misschien in het kader van aanstaande wijziging bij Amphora, werd dit concept losgelaten.
PZH-ontbijtbordje
De Urn

Na zijn start bij Amphora maakte Chris van der Hoef zich hard voor het produceren van eenvoudig aardewerk; werk in de stijl zoals hij eerder ontwierp voor Amstelhoek. Voor dit doel werd een 'fictieve' fabriek "De Urn" opgestart. Het werk dat hier ontstond was volledig van de hand van Van der Hoef. Het verschijnt in drie varianten: ongedecoreerd, met reliefdecor of met ingelegd decor, en vaak voorzien van opmerkelijk veel glazuur. Hoe het werkproces precies was ingericht is nog in onderzoek, feit is dat dit werk van De Urn slechts werd gemaakt van halfverwege 1909 tot en met het eerste kwart van 1911. In deze korte tijdsspanne heeft Van der Hoef meer dan honderd modellen voor de Urn ontworpen .
Amphora: melkkan en beker
Chris van der Hoef
foto en collectie Drents Museum, Assen
Amphora-logo
W

in de prijzen

Dat de Amphora een fabriek was om serieus te nemen, bewijzen de prijzen die werden behaald:

- 1908 het eerediploma met gouden medaille op de al eerder gememoreerde Reclame tentoonstelling in Arnhem
- 1909 de zilveren medaille op de Middenstands Tentoonstelling in het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam en de Grand Prix op de Imperial International Exhibition in Engeland.
- 1910 op de wereldtentoonstelling in Brussel zowel voor de Amphora een Diplome d’honneur als ook op persoonlijke titel voor Van der Hoef Medaille d’or een prijs.
- 1911 in Roubaix een Eerediploma voor de Amphora,
voor Chris van der Hoef een Gouden Medaille voor zijn
werk bij Amphora.

Chris van der Hoef bij Amphora

pagina 2


 
 

laatste editie

eerdere edities

alle onderwerpen

overzicht serviezen

tijdbalk

kent u dit servies?

wij zoeken

serviezendomein.nl

een link naar

home