9000-cTwijfels

Wanneer we inzoomen op het botervlootje dan komen er toch twijfels boven. De vormgeving ervan sluit allerminst aan bij de rest van het servies. De onderschotel met zijn uitstulpingen aan weerszijden heeft qua vorm weinig te maken met het spel van cirkels dat de rest van het servies kenmerkt. Hetzelfde geldt voor het gepunte handvat op het deksel. Was het vlootje als onderdeel van 9000 ontworpen, dan had hij vast ook de overeenkomstige halfronde greepjes gekregen. Evengoed kan Jansen van Galen de schepper ervan zijn, maar dan waarschijnlijk niet in het kader van deze serie.

Mocht iemand deze botervloot weten te traceren, dan zou het fijn zijn als hij of zij ons wil vertellen wat er onderop allemaal gestempeld staat: info@serviezendomein.nl

btn vooruit

btn home
achteruit
9000botervloot
advertentie uit
Het Landhuis,
24 mei 1933
pagina 416
met dank aan
Dennis van den HoekBotervloot?

Als Tussenbroek niet van een ontbijtservies had gesproken zou het ons waarschijnlijk niet zijn opgevallen, maar op de foto zijn naast het theeservies ook ontbijtbordjes en een botervloot te zien.
We kunnen er bijna niet omheen om 9000 als een ontbijtservies te zien.


Met dank aan Dennis van den Hoek voor het
delen van zijn onderzoeksresultaten met ons.

Theepot '9000' van Jansen van Galen
met op het deksel zijn karakteristieke halfronde greepje.

9000-Dissel-Lebeau
De Groene Amsterdammer

In de Groene Amsterdammer van 18 maart 1933 kwam Dennis een artikel tegen over de Utrechtse Voorjaarsbeurs van 1933 geschreven door Otto van Tussenbroek. Zich beperkende tot 'de vermelding van enkele dingen waarin schoonheid en bruikbaarheid op aangename wijze worden verenigd',
noemt Van Tussenbroek naast 'Het Verlokkende Nieuwe' (glaswerk) van Andries Copier ook het nieuwe 9000:
'Voor de Plateelbakkerij "Zuid-Holland" heeft beeldhouwer Jansen van Galen een prettig ontbijt- en koffietafel-servies ontworpen dat hier getoond wordt in wit en rood.'

Behalve dat Van Tussenbroek de benaming 'rood' geeft voor wat wij 'oranje' zouden noemen, is het ook opvallend dat hij spreekt van een 'ontbijt- en koffietafel-servies'. Tot nu toe was bij ons alleen een theeservies van de 9000 bekend. Benoemt Tussenbroek het anders, of is de serie inderdaad uitgebreider geweest?

Het Landhuis

Twee maanden later duikt het servies weer op in de pers, nu in 'Het Landhuis'. Het figureert in een advertentie voor tafellakens ontworpen door Chris Lebeau voor de firma Dissel & Zonen.

PZH-JvG-9000
JvG-9000

Jansen van Galens 9000 wordt beschouwd als een van de meest geslaagde serviezen uit het interbellum; wij schreven er al eerder over. Algemeen werd aangenomen dat het begin jaren dertig was gemaakt, maar niemand wist er het fijne van. Dankzij het speurwerk van onderzoeker Dennis van den Hoek is er nu meer zekerheid over de datering. Dennis doorzocht vele archieven en vond interessante nieuwe informatie in een oude Groene Amsterdammer en in Het Landhuis.

Voorjaar 2016

Nieuws over het 9000 servies


 
 

laatste editie

serviezendomein.nl

archief

register /

overzicht serviezen

tijdbalk

ontwerpers

producenten

kent u dit servies?

serviesverhalen

collectie

wij zoeken

een link naar

reacties

home