Zeven schaaltjes

Het veelkeurige setje bestaat uit een groot schaaltje nummer 1332 en 6 kleine schaaltjes nummer 1331. Ieder bakje heeft een eigen kleur. Deze kleuren sluiten aan bij de rest van het Regina-assortiment zodat het setje overal mee gecombineerd kan worden.

Waarop Meydam het model van de bakjes baseerde is mij onbekend. Je zou er de vorm van een druppel in kunnen herkennen. Ik zie er graag een schelp in. Schelpen immers werden door de schrijver P.C. Hooft gezien als het symbool voor eenvoud en eerlijkheid. Eenvoud qua vorm is zeker iets dat Meydam heeft nagestreefd. Eerlijkheid zit hem in de kleine bakjes: ieder zijn eigen en even grote portie.

Wilt u meer lezen over Regina of over Floris Meydam:

Joan Temminck en Barney Agerbeek: ‘F. Meydam in keramiek’ een uitgave van Museum Het Oude Raadhuis, Leerdam 2005.

Hilde Cammel: 'Kunstaardewerkfabriek Regina'
een uitgaven van Het Kruithuis, 's-Hertogenbosch, [z.j.]

Ron Tasman: 'The Gouda Pottery Book, Plateel makers in Holland', (3 delen)
Rotterdam 2007.

btn vooruit
Om naar de volgende pagina te gaan, klik op de pijl rechts
btn home
achteruit
Meydam_mosselen
Meydam_scheepjes

Voorwaarts

Een aantal aardewerkfabrieken zien een nieuwe markt en besluiten daarop in te zetten. Ze huren ontwerpers in om hun assortiment in overeenstemming te brengen met de moderne wensen. Andere firma’s durven deze stap pas later te maken. Kunstaardewerkfabriek Regina behoort tot de voorzichtigen. Pas in 1952 komt de ommezwaai - maar deze is dan ook resoluut - met de komst van de toen al beroemde ontwerper Floris Meydam. De vernieuwing zet in met kleine stapjes. Meydam ontwerpt stuksgewijs een serie luxe gebruiksartikelen vazen, asbakken, kandelaars enz. Rond 1955 verschijnen de onderdelen van zijn eerste servies voor Regina: Black Prinsess.
In 1956 komt het hier getoonde pindasetje op de markt.

pindaset_op_groen
Hier wordt de inhoud voor id "blokje14" weergegeven
Hier wordt de inhoud voor id "blokje13" weergegeven
Meydam_bootjes
Hier wordt de inhoud voor id "blokje10" weergegeven
Hier wordt de inhoud voor id "blok9" weergegeven
5-schelpen

Nieuwe producten voor een nieuwe markt

1950. De magere jaren zijn voorbij. De Tweede Wereldoorlog is uitgewoed en na enkele jaren van herstel breekt een tijd van welvaart aan. Vooral de hoger opgeleiden hebben voldoende te besteden om hun woning te restylen en daarbij korte metten te maken met al het vooroorlogse goed. Nieuwe tijden, nieuwe inzichten, nieuwe modes.

Regina: pindastel (1956)

Ontwerper: Floris Meydam

 

 

 

 

laatste editie

serviezendomein.nl

archief

register

overzicht serviezen

tijdbalk

ontwerpers

producenten

kent u dit servies?

serviesverhalen

collectie

wij zoeken

een link naar

reacties

home

Hier wordt de inhoud voor id "wrapper" weergegeven