Moderne kunst

Wie niets heeft met oude potjes en kannetjes kan gerust terecht op de zolderetage. Daar is de collectie hedendaagse keramische kunst ondergebracht met werken van Pablo Picasso, Karel Appel, Lucebert en vele andere meesters.
Plateelbakkerij Rozenburg: Dekselvaas (1903)
decoratie (o.a. Statenzaal van Provinciehuis Leeuwarden): Jan van der Vet
collectie Keramiekmuseum Princessehof, (bruikleen Fries Museum)
Chinees keramiek


Zo ze nog in leven was, Maria Louise zou zich doodschrikken als ze haar eetkamer weer uit liep. Van de originele inrichting van het paleis is verder niets meer over. Hoewel, het zou ook best kunnen dat zij - net zoals u en ik - ademloos door al de zalen vol keramiek zou rondzwerven. Geen museum in Nederland heeft zo’n uitmuntende collectie Chinees aardewerk, helemaal naar Maria Louises smaak. Een smaak die ze met velen blijkt te delen want vorig jaar trok het museum dankzij de expositie Het Mysterie Ming maar liefst 40.000 bezoekers.
Dat zal de Friese hoofdstad een economische
impuls hebben gegeven.

 

btn vooruit

om verder te lezen op pagina 2, klik op de pijl naar rechts
btn home
achteruit
overzicht
Hagaservies
Chinees-keramiek

Art Nouveau

Eveneens van hoge kwaliteit is de collectie keramiek van begin twintigste eeuw met voor Serviezendomein als hoogtepunt het servies dat Chris van der Hoef ontwierp voor de firma Haga in Purmerend. Ook bijzonder fraai is de hierboven afgebeelde dekselvaas van Plateelbakkerij Rozenburg.

dekselvaas

Detail van de presentatie Chinees keramiek in Princessehof

Nanne Ottema

De echte grondlegger van Keramiekmuseum Princessehof was notaris Nanne Ottema (1874 - 1955). Hij verzamelde naar schatting een kleine 30.000 objecten (keramiek en Fries erfgoed). In 1917 richtte hij het keramisch museum op en bracht daar zijn eigen collectie in onder. Even indrukwekkend als deze collectie is Ottema's bibliotheek met ca. 15.000 boeken, voornamelijk over keramiek. De boeken zijn door Princessehof overgedragen aan Tresoar, het kunsthistorische instituut voor Friesland.

hedendaags
Stijlkamer in
Museum Het Princessehof
dinerzaal
Marijke Meu

Maria Louise (oftewel Marijke Meu zoals de Friezen haar liefkozend noemen) was regentes voor de jonge stadhouder Willem IV en later nog eens voor haar kleinzoon Willem V. Zij was een ware patrones voor de kunsten én hartstochtelijk verzamelaar van keramiek. De rijke collectie die Maria Louise opbouwde bevond zich toen én bevindt zich nu in het stadspaleisje Princessehof. De tafel staat er zelfs nog gedekt, alsof ze ieder moment kan binnenlopen voor een stijlvol diner met haar gasten.

Het is maar zelden dat je oud serviesgoed in situ aantreft. Soms staat er in een kasteeltje of stoffige oudheidskamer een uitstalling, maar meestal is er weinig authentieks aan de relatie serviesgoed en omgeving. Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden is wat dat betreft een uitzondering.


Het stadspaleisje waarin het Princessehof is gevestigd werd omstreeks 1622 gebouwd. In 1731 kocht Maria Louise van Hessen-Kassel het en ging er wonen. Zij was de weduwe van de Friese stadhouder Johan Willem Friso, een van de voorvaderen van koning Willem Alexander.
Jugendstil vazen in Princessehof
museum

In Situ

Zelfs de schilderijen van Rafaël en de beelden van Michelangelo krijgen een extra dimensie wanneer we ze ‘in situ’ bewonderen, dat is op de plaats waar de kunstenaar ze voor had bedoeld. Hun (religieuze) werken werden doorgaans gemaakt in opdracht van een geestelijke of een kerkelijke instelling en moesten zowel de devotie van de kerkganger stimuleren als de rijkdom en macht van de opdrachtgever uitdrukken.
Kerken hebben de eigenschap lang mee te gaan en wanneer er geen beeldenstorm, Napoleon te paard, nieuwe mode of geldgebrek voorbij raast, dan blijven de kunstwerken gewoon waar ze horen.

 

Keramiekmuseum Princessehof

Leeuwarden


 
 

laatste editie

serviezendomein.nl

archief

register

overzicht serviezen

tijdbalk

ontwerpers

producenten

kent u dit servies?

serviesverhalen

collectie

wij zoeken

een link naar

reacties

home